Kontaktirajte nas

Naša telefonska podpora je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro.

Telefon:00386 1 830 33 60

KONTAKTIRAJTE NAŠO STROKOVNO POMOČ!

Obvestila:

Kaj o e-cigareti pravijo študije? Poglej polno velikost

Kaj o e-cigareti pravijo študije?

Vas zanima, kaj pravijo dosedanje študije o elektronskih cigaretah? Nekaj zanimivih prevodov najdete spodaj. Objavljamo pa tudi natančnejšo analizo s povzetki tujih študij. Za vsa dodatna vprašanja nas kontaktirajte.

Več podatkov

e-cig info


Obvesti me ko bo dobavljivo
  • Zanimivi izseki iz slovenske študije o e-cigaretah:
  • Ivančič A. (2014): Elektronska cigareta: učinkovita pomoč pri zmanjševanju uporabe tobaka ali nov trend kajenja? Študija z navedbo obstoječe tuje literature in raziskav, analiza tržnega prostora elektronskih cigaret. Januar 2014. Dostopno na URL: http://www.smouchi.com/E-cigareta-argumenti-raziskave-Jan2014_1.pdf

 

 

  • Študijo z literaturo in viri najdete pod zavihkom VEČ PODATKOV.

 

  • Med pozitivnimi učinki e-cigarete, o katerih poročajo številni dolgoročni uporabniki, bivši kadilci, je najbolj prepoznavno občutno olajšanje oziroma izboljšanje negativnih simptomov na njihovih dihalih (kašelj, oteženo dihanje ...), ki jih je predhodno povzročilo kajenje tobačnih cigaret. Dawkins in drugi (2013)navajajo, da je okrog 70 % anketiranih uporabnikov e-cigarete poročalo o izboljšanju dihalne funkcije (o lažjem dihanju) in zmanjšanju kašlja. O izboljšanih respiratornih funkcijah pri rednih uporabnikih e-cigarete, ki so opustili ali opazno zmanjšali uporabo tobaka, med drugim pričajo tudi dosedanji rezultati obsežne spletne ankete združenja The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association (CASAA). Okrog 57 % uporabnikov elektronskih cigaret poroča o zmanjšani stopnji kašlja, 61 % pa o popolnem prenehanju kašlja. O lažjem dihanju (izboljšanju dihalnih funkcij) poroča več kot 90 % anketiranih, povečani pljučni kapaciteti cca. 78 %, povečani vitalnosti cca. 68 % in boljšem spancu 56 %. Uporabniki opažajo tudi druge izboljšave na njihovem zdravju; cca. 31 % jih poroča o znižanju alergijskih simptomov, 21 % o znižanih simptomih astme, 12 % o omiljenih simptomih KOPB, 39 % o manjši dovzetnosti za gripo in prehlad, 33 % o boljšem pretoku krvi, 30 % o znižanem pritisku, 43 % o izboljšanju zdravja zob in sklenine, 42 % o lepši koži in 28 % o omiljenem smrčanju med spanjem (CASAA, 09. 01. 2014).

 

 

  • Phillisova (2009) piše, da se preredki kadilci zavedajo, da obstajajo alternativne metode dovajanja nikotina v telo, kamor sodijo elektronske cigarete. Širjenje zavajajočih informacij in omejevanje informiranja o njih, preprečuje možnost, da bi se kadilci z njimi seznanili in se o njih poučili. /.../ »Za kadilca, ki bo tobačne cigarete kadil samo še en dodatni mesec, preden bo prenehal s kajenjem, pomeni to neznatno večje tveganje, kot če bo tobačno cigareto zamenjal z manj rizično alternativo nikotinskega nadomeščanja, ki je ne bo nikoli opustil. Da kadilca, ki bi nekoč zares prenehal s kajenjem, že zdaj ne spodbujamo k uporabi alternative oziroma ga pri tem omejujemo, mu bo prej škodovalo kot koristilo. Enako velja za strategijo čakanja na razvoj boljšega nadomestka za cigarete.« (Phillis, 2009).

 

 

  • Na tematiko preverjanja vsebnosti e-tekočine in pare pri elektronski cigareti, obstaja že več kot 9000 dokumentov z analizami. Natančnejšega preučevanja le-teh se je lotil Igor Burstyn (2013) z univerze javnega zdravja v Drexlu, ki je stopnje zaznanih snovi v e-cigaretah, ki so jih pokazale analize, primerjal s splošno sprejetimi omejitvami glede tveganja za izpostavljenost pri uporabniku. Ugotovil je, da so bile stopnje škodljivih snovi, ki so jih v pari e-cigarete zaznale nekatere analize (na primer formaldehid, akrolein, nitrozamin in etilen glikol), tako nizke (kot se je izrazil, trivialne, nepomembne), da za uporabnikovo zdravje ne morejo predstavljati tveganja. /.../ Carl V. Phillips, direktor znanstvenega oddelka pri združenju CASAA, je rezultat študije pospremil z besedami, da je bilo vedno jasno, da e-cigarete predstavljajo neprimerljivo manjše tveganje v primerjavi s tobačno, da pa je do zdaj ostajala senca dvoma glede morebitnih učinkov vdihovanja pare na uporabnikovo zdravje. »Tudi sami smo presenečeni, da uporaba e-cigarete celo v najslabših primerih predstavlja tako nizko stopnjo tveganja. Študija potrjuje, da e-cigareta predstavlja enako nizko stopnjo tveganja za uporabnika kot ostali pripomočki za alternativno dovajanje nikotina v telo. Vsi ti pripomočki predstavljajo približno 99 % manjše tveganje pri uporabi kot tobak. Kadilci, ki tobačno cigareto zamenjajo za enega od teh pripomočkov pridobijo skoraj toliko, kot če bi povsem opustili vsakršno nikotinsko razvado« (CASAA, 09. 08. 2013). Študija ni posebej obravnavala nikotina, saj gre za snov, ki jo uporabnik v telo vnaša namensko. Kot ugotavlja tudi Burstyn (2013), so stopnje nikotina v e-cigaretnih tekočinah precej pod mejami, ki bi lahko bile nevarne za zastrupitev, CASAA (09. 08. 2013) pa piše da je tveganje za nastop srčne kapi pri dovajanju nikotina v telo s pomočjo elektronske cigarete približno tako nizko, kot ga predstavljajo tudi druge vsakodnevne, običajne razvade (na primer uživanje kofeina in sladkarij). Vse skupaj je, kot zaključujejo, neprimerljivo manj tvegano v primerjavi s tradicionalnim kajenjem.