Kontaktirajte nas

Naša telefonska podpora je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro.

Telefon:00386 1 830 33 60

KONTAKTIRAJTE NAŠO STROKOVNO POMOČ!

Obvestila:

Kam z odpadno opremo? Poglej polno velikost

Kam z odpadno opremo?

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) ter BATERIJE in akumulatorji so zaradi sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jih je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. OEEO in baterije lahko oddate na našem sedežu podjetja ali na enem od zbirnih mest podejtja ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO.

Več podatkov

OEEO


Obvesti me ko bo dobavljivo
 • ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (OEEO):
 • Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati.
 • V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo, ki ste jo kupili v našem podjetju, brezplačno oddate na:
 • našem sedežu podjetja (Maitim d.o.o., Kamniška 39, Šmarca, 1241 Kamnik) oziroma
 • v eno od  zbiralnic družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO.
 • Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si.

 

 • ODPADNE BATERIJE IN AKUMULATORJI:
 • Odpadne baterije NE odložite kot mešani komunalni odpadek!
 • Vašo odsluženo baterijo oziroma napravo, katere baterija je sestavni del, in ste jo kupili v našem podjetju, lahko brezplačno oddate:
 • na našem sedežu podjetja (Maitim d.o.o., Kamniška 39, Šmarca, 1241 Kamnik) oziroma
 • v eno od zbiralnic družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji.
 • neposredno zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev,
 • Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje baterije oziroma akumulatorja ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si.

 

 

 • VARNOSTNA NAVODILA IN UKREPI PRI UPORABI BATERIJ in naprav z baterijskimi vložki:
 • Baterije ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti, raztrgati ali kako drugače preoblikovati.
 • Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru, da do stika pride, takoj izperite prizadete predele z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 • Baterije ne uporabljajte in shranjujte na ekstremno vročih mestih (npr. blizu peči, radiatorjev, na direktni sončni svetlobi …), saj se lahko baterija pregreje (zmanjša se življenjska doba ter zmogljivost) ali poškoduje.
 • Če je baterija vroča, ima spremenjeno barvo, je deformirana, prihaja iz nje neprijeten vonj ali se kakorkoli drugače spremeni, je ne uporabljajte. Če je v tem primeru baterija v uporabi ali pa se polni, jo takoj odstranite iz naprave ali polnilca in je ne uporabljajte več.
 • Po končanem polnjenju, baterijo odstranite iz polnilca. Ne puščajte baterije v polnilcu, ko je le-ta že napolnjena.
 • Baterije ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi baterijami. Ne poskušajte kombinirati dveh baterij, da bi dosegli večjo zmogljivost.
 • Za posamezni model elektronske cigarete uporabljajte le priporočene, originalne baterije.
 • Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov. Je ne mečite, teptajte ali kakorkoli drugače poškodujte. Baterije ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko eksplodirajo.
 • Da bi zagotovili varnost pri polnjenju, baterije med polnjenjem ne odklapljajte. Vedno počakajte, da se le-ta do konca napolni.
 • Za polnjenje baterij uporabljajte le kompatibilne polnilce, ki ustrezajo specifikacijam baterije.
 • Baterijo hranite stran od ostrih in težkih predmetov, ki bi jo lahko poškodovali.
 • Baterije ne hranite blizu kovinskih predmetov.
 • Če baterije ne nameravate uporabljati daljše časovno obdobje, baterijo odstranite iz ohišja (če naprava to dovoljuje).
 • Baterijo shranjujte na sobni temperaturi (med 15 in 25 °C).
 • Baterije ne povezujte z žicami ali drugimi kovinskimi predmeti, saj lahko pride do kratkega stika, ki lahko poškoduje baterijo ali kovinski predmet.
 • Baterije se ne sme prekomerno izprazniti. Če baterija ni v uporabi daljše časovno obdobje, se lahko sama prekomerno izprazni. V tem primeru lahko pride do zmanjšanja življenjske dobe in zmogljivosti baterije. Baterijo vsake toliko časa napolnite, da zagotovite potrebno napetost v njej.
 • Baterije ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodira. Izrabljeno baterijo zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Ne zavrzite jo v smetnjak za hišne odpadke.
 • Baterijo in polnilec uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba, uporaba nezdružljivih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilec poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo in po potrebi popravijo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilca. Polnilec uporabljajte samo v zaprtih prostorih.